Els membres del Grup d’Advocats Joves del nostre Col·legi es classifiquen en tres tipologies diferents:

Són membres de ple dret tots aquells advocats i advocades en exercici menors de 40 anys i inscrits al nostre Col·legi, o que, tot i superar l’edat indicada portin menys de 5 anys d’exercici.

Tots aquells advocats i advocades no exercents inscrits al Iltre. Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa tindran la consideració de membres adherits en el moment en què sol·liciten la seva inclusió al Grup. També ostentaran aquesta categoria aquells membres de ple dret que deixin de complir els requisits establerts estatutàriament i que desitgin seguir formant part del GAJ.

En darrer terme, es consideraran membres del Grup, en condició de col·laboradors, totes aquelles persones que per voluntat pròpia sol·licitin col·laborar amb el Grup. Es regeix pels seus propis Estatuts i té un comitè Executiu format per 5 companys i una Assemblea General, que és el màxim òrgan decisori.
Els càrrecs del Comitè Executiu es renoven cada dos anys, i és el Comitè qui s’encarrega de representar el Grup dins i fora del nostre Col·legi com també d’estudiar, preparar i organitzar les diferents activitats.

Les obligacions que comporta formar part del Grup són l’abonament trimestral d’una quota de 9 €, com aportació per mantenir el Grup i sufragar en part, les activitats que organitza.

 

info
Informació i assessorament

El Col·legi dóna informació i assessorament sobre els mitjans de què disposa, els serveis que ofereix i tot el necessari.

shield
Defensa d’interessos

Demanant nous serveis i totes aquelles reivindicacions i inquietuds que ens plantegen els membres del nostre Grup.

book
Programació d’activitats

Periòdicament organitzem tertúlies jurídiques, sobre temes d’actualitat en el nostre món jurídic i relacionats amb la nostra professió.

Si desitges més informació sobre nosaltres, tens alguna proposta, dubte o suggeriment, pots posar-te en contacte amb nosaltres per mitjà del següent correu electrònic: gaj@advocatstortosa.org .

La Junta Directiva del Grup D’Advocats Joves de Tortosa (GAJ)

Presidenta: Oona Tomàs Quixal

Vicepresident: Joaquim Gasulla Ferre

Secretària: Anna Rehues Grau

Tresorera: Anna Salaet Madorran

1r vocal: Edgar Jordi Bartolomé Escudero

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies