Per al vostre coneixement i altres efectes, remetem la sentència dictada pel Ple del Tribunal Constitucional, en data 14 de març de 2019, en la qual l’Alt Tribunal ha declarat per unanimitat la inconstitucionalitat i nul·litat del paràgraf tercer de l’art. 34.2 (per procuradors) i de l’incís “i tercer” del paràgraf segon i quart de l’art. 35.2 (pels advocats) de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil (LEC), en la redacció que en fa la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial. La resolució considera que l’exclusió de recurs davant el decret dictat pel lletrat de l’administració de justícia fixant els honoraris de procurador i advocat, priva de l’accés al control jurisdiccional d’una decisió adoptada en el si d’un procés per un òrgan no investit de funció jurisdiccional i dóna lloc a l’inici del procediment d’execució, prescindint d’aquest control i excloent a la part de la possibilitat d’impugnació.

Com a conseqüència d’això, els advocats i els procuradors podrem presentar recurs contra els referits decrets dels lletrats de l’Administració de Justícia, que serà el de revisió de l’article 454.bis de la Llei d’Enjudiciament Civil fins que el legislador es pronunciï al respecte .

Accediu al document

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies