Dintre del seu àmbit els Col·legis d’Advocats organitzen un servei per a la prestació d’assistència lletrada a la ciutadania que així ho sol·liciti o bé no designi la intervenció d’un advocat concret privat, mitjançant el funcionament d’un Torn d’Ofici que organitza la prestació. A aquest servei es troben adscrits Lletrats pertanyents al Col·legi corresponent, sota els paràmetres determinats per cada Institució.

Aquest servei dóna cobertura a tots els àmbits del dret. El servei d’assistència al detingut dins de l’àmbit penal, compleix la funció d’assistir a aquells ciutadans que han estat detinguts i que no designin un lletrat particular, o ho demanin expressament, per tal de donar cobertura al seu dret constitucional de defensa lletrada garantida.

La sol·licitud de lletrat del Torn d’Ofici a les especialitats civil, família, penal, estrangeria, menors, violència domèstica i social es realitzat a través del Servei d’Orientació Jurídica als punts d’atenció.

Pel que fa als detinguts, el Col·legi disposa d’un servei permanent amb un lletrat de guàrdia a cada una de les demarcacions judicials del seu àmbit, que a petició de les comissaries i dels jutjats es persona de forma immediata on ha de prestar declaració el detingut. També es disposa d’un advocat de guàrdia per la Jurisdicció de Menors i un per atendre a les víctimes de Violència de Gènere.

També es disposa d’un servei d’Orientació a la Mediació Familiar.


Dentro de su ámbito los Colegios de Abogados organizan un servicio para la prestación de asistencia letrada a la ciudadanía que así lo solicite o bien no designe la intervención de un abogado concreto privado, mediante el funcionamiento de un Turno de Oficio que organiza la prestación. A este servicio se hayan adscritos Letrados pertenecientes al Colegio correspondiente, bajo los parámetros determinados por cada Institución.

Este servicio da cobertura a todos los ámbitos del derecho. El servicio de asistencia al detenido dentro del ámbito penal, cumple la función de asistir a aquellos ciudadanos que han sido detenidos i que no designen un letrado particular, o lo pidan expresamente, para dar cobertura a su derecho constitucional de defensa letrada garantizada.

La solicitud de abogado de Turno de Oficio de las especialidades civil, famili, penal, estrangería, menores, violencia doméstica y social se realiza a través del Servicio de Orientación Jurídica en los puntos de atención.

En cuanto a los detenidos, el Colegio dispone de un servicio permanente con un letrado de guardia en cada una de las demarcaciones judiciales de su ámbito, que a petición de las comisarías y de los juzgados se persona de forma inmediata donde haya de presentar declaración el detenido. También se dispone de un abogado de guardia para la Jurisdicción de Menores i uno para atender a las víctimas de Violencia de Género.

También se dispone de un servicio de Orientación a la Mediación Familiar.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies